3 min read

Arduino Uygulamaları-10 RFID Master Card ile Kapı-Kilit Sistemi

Arduino Uygulamaları-10 RFID Master Card ile Kapı-Kilit Sistemi

Merhabalar bugün halk arasında bas-geç sistemler olan RFID sistemlerden bir örnek proje yapacağız. Aslında IOT(internet of things)'nin de küçük bir parçası olan temassız iletişimi sağlayan bu projede Arduino uno yerine Arduino Nano kullanarak yerden tasarruf ediyoruz.


-->Devrenin Malzemeleri;

  1. Arduino Nano
  2. RFID RC-522 Modül
  3. 12V DC Solenoid Kapı Kilidi
  4. 1 Kanallı 5V Röle Modülü
  5. Yeşil ve Kırmızı 5mm Led
  6. 100uF /16V Elektrolitik Kondansatör
  7. 2 Adet 220 Ohm Direnç
  8. Jumper Kablolar

-->Devrenin Montajı

Arduino ile modüllerin bağlantılarını şekildeki gibi yaptıktan sonra kapının açılması için mavi Rfid anahtarlık kitini modüle okutup devreyi çalıştırıyoruz. Eğer bu anahtarlık eşleşmediyse kırmızı ışık yanar ve sistem çalışmaz.

Ledlerin yanmaması için 220Ohm'luk direç atıyoruz.

5V'luk Röle modülü, RFID kartının okutulmasıyla Arduino'dan aldığı tetik sinyaliyle çıkış verip solenoid valfi aktif ederek kapının açılmasını sağlar.

-->Devrenin Kodlaması

include <SPI.h>

include <Wire.h>

include <MFRC522.h>

define RST_PIN 9

define SS_PIN 10

define STATE_STARTUP 0

define STATE_STARTING 1

define STATE_WAITING 2

define STATE_SCAN_INVALID 3

define STATE_SCAN_VALID 4

define STATE_SCAN_MASTER 5

define STATE_ADDED_CARD 6

define STATE_REMOVED_CARD 7

define REDPIN 7

define GREENPIN 6

define Relay 5

const int cardArrSize = 10;
const int cardSize = 4;
byte cardArr[cardArrSize][cardSize];
byte masterCard[cardSize] = {131,35,56,187}; //Change Master Card ID
byte readCard[cardSize];
byte cardsStored = 0;

// Create MFRC522 instance
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
// Set the LCD I2C address

byte currentState = STATE_STARTUP;
unsigned long LastStateChangeTime;
unsigned long StateWaitTime;

//------------------------------------------------------------------------------------
int readCardState()
{
int index;

Serial.print("Card Data - ");
for(index = 0; index < 4; index++)
{
readCard[index] = mfrc522.uid.uidByte[index];

Serial.print(readCard[index]);
if (index < 3)
{
  Serial.print(",");
}

}
Serial.println(" ");

//Check Master Card
if ((memcmp(readCard, masterCard, 4)) == 0)
{
return STATE_SCAN_MASTER;
}

if (cardsStored == 0)
{
return STATE_SCAN_INVALID;
}

for(index = 0; index < cardsStored; index++)
{
if ((memcmp(readCard, cardArr[index], 4)) == 0)
{
return STATE_SCAN_VALID;
}
}

return STATE_SCAN_INVALID;
}

//------------------------------------------------------------------------------------
void addReadCard()
{
int cardIndex;
int index;

if (cardsStored <= 20)
{
cardsStored++;
cardIndex = cardsStored;
cardIndex--;
}

for(index = 0; index < 4; index++)
{
cardArr[cardIndex][index] = readCard[index];
}
}

//------------------------------------------------------------------------------------
void removeReadCard()
{
int cardIndex;
int index;
boolean found = false;

for(cardIndex = 0; cardIndex < cardsStored; cardIndex++)
{
if (found == true)
{
for(index = 0; index < 4; index++)
{
cardArr[cardIndex-1][index] = cardArr[cardIndex][index];
cardArr[cardIndex][index] = 0;
}
}

if ((memcmp(readCard, cardArr[cardIndex], 4)) == 0)
{
  found = true;
}

}

if (found == true)
{
cardsStored--;
}
}

//------------------------------------------------------------------------------------
void updateState(byte aState)
{
if (aState == currentState)
{
return;
}

// do state change
switch (aState)
{
case STATE_STARTING:
StateWaitTime = 1000;
digitalWrite(REDPIN, HIGH);
digitalWrite(GREENPIN, LOW);
break;
case STATE_WAITING:
StateWaitTime = 0;
digitalWrite(REDPIN, LOW);
digitalWrite(GREENPIN, LOW);
break;
case STATE_SCAN_INVALID:
if (currentState == STATE_SCAN_MASTER)
{
addReadCard();
aState = STATE_ADDED_CARD;
StateWaitTime = 2000;
digitalWrite(REDPIN, LOW);
digitalWrite(GREENPIN, HIGH);
}
else if (currentState == STATE_REMOVED_CARD)
{
return;
}
else
{
StateWaitTime = 2000;
digitalWrite(REDPIN, HIGH);
digitalWrite(GREENPIN, LOW);
}
break;
case STATE_SCAN_VALID:
if (currentState == STATE_SCAN_MASTER)
{
removeReadCard();
aState = STATE_REMOVED_CARD;
StateWaitTime = 2000;
digitalWrite(REDPIN, LOW);
digitalWrite(GREENPIN, HIGH);
}
else if (currentState == STATE_ADDED_CARD)
{
return;
}
else
{
StateWaitTime = 2000;
digitalWrite(REDPIN, LOW);
digitalWrite(GREENPIN, HIGH);
digitalWrite(Relay,LOW);
delay(3000);
digitalWrite(Relay,HIGH);
}
break;
case STATE_SCAN_MASTER:
StateWaitTime = 5000;
digitalWrite(REDPIN, LOW);
digitalWrite(GREENPIN, HIGH);
break;
}

currentState = aState;
LastStateChangeTime = millis();
}

void setup()
{
SPI.begin(); // Init SPI Bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522

LastStateChangeTime = millis();
updateState(STATE_STARTING);

pinMode(REDPIN, OUTPUT);
pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
pinMode(Relay, OUTPUT);
digitalWrite(Relay,HIGH);

Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
byte cardState;

if ((currentState != STATE_WAITING) &&
(StateWaitTime > 0) &&
(LastStateChangeTime + StateWaitTime < millis()))
{
updateState(STATE_WAITING);
}

// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
{
return;
}

// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
{
return;
}

cardState = readCardState();
updateState(cardState);
}