1 min read

Arduino Uygulamaları-6 Potansiyometre ile LED Kontrolü

Arduino Uygulamaları-6 Potansiyometre ile LED Kontrolü

Bu projemizde potansiyometreden gelen analog sinyal ile 9 adet dizilen farklı renkteki ledleri sırasıyla yakıp söndürmeyi basit bir şekilde öğreneceğiz.

--> Gerekli Malzemeler

  1. Arduino Uno
  2. 50kOhm Potansiyometre
  3. 9 Adet Led
  4. 9 Adet 220Ohm Direnç
  5. Breadboard
  6. Jumper Kablo

Malzemelerimizi bu şekilde tanıyabiliriz.

-->Devrenin Çalışma Mantığı

Devremiz üzerinde bulunan 10kOhm'luk ayarlanabilir direnç sayesinde devreye verilen gerilimi kontrol ettiği için, potansiyometreyi bir yana çevirdiğimiz zaman ledlerde sırasıyla yanmaya başlayacaktır.

Burada devrenin aslında yapısından da bahsedersek, her bir led için bir tane direnç atmak gerektiğini şemadan da görebiliriz. Bu dirençler ledlerin yanmaması  için şarttır. 220Ohm'luk direnç yeterli gelecektir. Dirençlerin bir ucu ledlere bağlıyken diğer ucu da Arduino'ya bağlanarak aslında devreyi tamamlamış oluyor. Arduino'da sırasıyla Digital 2 girişinden Digital 10 girişine kadar bağlantıları tamamlıyoruz.

--> Kodlama

const int analogPin = A0;
const int ledCount = 9;
in ledPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10};

void setup (){
for(int thisLed = 0; thisLed <ledCount;thisLed++){
pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
}
}

void loop(){
int sensorReading = analogRead(analogPin);
int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledCount);
for(int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
if(thisLed < ledLevel{
digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
}
else {digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
}
}
}