2 min read

Arduino Uygulamaları-8 Lcd Ekran Kullanımı

Arduino Uygulamaları-8 Lcd Ekran Kullanımı

Merhabalar bugün ki yazımızda lcd ekrana nasıl yazı yazdırabiliriz ve nasıl kontrol edebilirizi ele alacağız.

--> Nasıl Çalışır (How It's Work?)

Arduino'da kullandığımız Liquid.Crystal.h  kütüphanesiyle gerekli pinleri tanımlayan bu kod Lcd kartımızın kütüphanesini bize ulaştırır. Kütüphaneyi kod da tanımladıktan sonra gerekli pinlerinde tanımlamasını yapıyoruz. Kullandığımız potansiyometre ile Lcd ekranın kontrasını okunacak biçime gelene kadar ayarlamasını yapıyoruz.

--> Malzemeler

 1. Arduino Uno Kart
 2. 50kOhm Potansiyometre
 3. 16x2 LCD Ekran(Mavi)
 4. Jumper Kablo
 5. Breadboard Küçük

--> Devrenin Kodlaması

Aslında burada yeni bir kod yazmayacağız, zaten halihazırda Lquidcrystal.h kütüphanesini Arduino'ya eklediysek Örnekler>Liquidcrystal kısmından örnekler çıkıyor. Buradaki "Hello World" uygulamasında bu yazıyı ekrana yazdıralım.

/*
LiquidCrystal Library - Hello World

Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.

This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.

The circuit:

 • LCD RS pin to digital pin 12
 • LCD Enable pin to digital pin 11
 • LCD D4 pin to digital pin 5
 • LCD D5 pin to digital pin 4
 • LCD D6 pin to digital pin 3
 • LCD D7 pin to digital pin 2
 • LCD R/W pin to ground
 • LCD VSS pin to ground
 • LCD VCC pin to 5V
 • 10K resistor:
 • ends to +5V and ground
 • wiper to LCD VO pin (pin 3)

Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe
modified 7 Nov 2016
by Arturo Guadalupi

This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalHelloWorld

*/

// include the library code:

include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
}

Kodda yazıldığı üzere bağlantılarımızı sağladıktan sonra ekranımıza lcd.print içindeki herşeyi yazdırabiliriz.

Ayrıca yine yandaki pot sayesinde ekranın şiddetini artırabiliriz.