2 min read

Arduino Uygulamaları-3 Nem ve Sıcaklık Sensörü (DHT11)

Arduino Uygulamaları-3         Nem ve Sıcaklık Sensörü (DHT11)

Arduino ile seri iletişim protokolünü kullanan özel bir sıcaklık ve nem sensörüdür. Sadece tek bir data hattı üzerinden hem sıcaklık hem de nem bilgisini göndermektedir. Sıcaklığı 0°C -50°C arasında +-2°C hassasiyetle, nem de +-%5 hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.


-->Malzeme Listesi

1)Arduino Uno

2)DHT11 Sensörü ya da DHT11 Modüllü Sensör

3)Dişi-Dişi Jumper Kablo


-->Devrenin Montajı

*Sensörün soldan 2. bacağından aldığımız kabloyu Arduino'da D2 Pinine bağlayarak montaja başlıyoruz.

*Sağdaki bacağı Arduino'nun GND'sine; sol bacağını da Arduino'nun 5V'una bağlıyoruz.

*Dirençimizi de soldan 1. ve 2. bacaklara atıyoruz.

Montajımız hazır, sıra geldi Arduino devremizin kodunu oluşturmaya.


-->Devrenin Kodlaması

Kod satırlarının neden yazıldığı bilgisini hemen yanına ekledik, anlamadığınız kısımlara buradan bakabilirsiniz.

include <dht11.h> // kütüphaneyi tanımlıyoruz

define DHT11PIN 2 // DHT11PIN olarak Dijital 2"yi belirliyoruz.

dht11 DHT11;

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Seri iletişimi başlatıyoruz.
Serial.println("Test1");
}

void loop()
{

Serial.println();
// Sensörün okunup okunmadığını konrol ediyoruz.
// chk 0 ise sorunsuz okunuyor demektir. Sorun yaşarsanız
// chk değerini serial monitörde yazdırıp kontrol edebilirsiniz.
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

// Sensörden gelen verileri serial monitörde yazdırıyoruz.
Serial.print("Nem (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);

Serial.print("Sicaklik (Celcius): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);

Serial.print("Sicaklik (Fahrenheit): ");
Serial.println(DHT11.fahrenheit(), 2);

Serial.print("Sicaklik (Kelvin): ");
Serial.println(DHT11.kelvin(), 2);

// Çiğ Oluşma Noktası, Dew Point
Serial.print("Cig Olusma Noktasi: ");
Serial.println(DHT11.dewPoint(), 2);

//2 saniyede bir veriler ekrana yazdırılacak.
delay(2000);

}

Sonuç olarak her saniye değer okuyup bunu gönderen bir sensör olan dht11 maliyeti düşük olarak kullanabilen ortamın sıcaklık ve nemini ölçen basit bir sensör olarak karşımıza çıkıyor. Her saniye değil de; saniyede 2 defa ölçüm yapan ve DHT11'in üst versiyonu olan DHT22 sensörünü de (maliyete çok takılmazsak) projelerinizde daha hassas ve ölçüm aralığı (-40 °C ; +125°C) daha geniş olarak kullanılabilir.